scuba-diver-569333_1920.jpg

YRKESDYKKERATTEST

Utstedelse av helseattest for yrkesdykkere kan kun gjøres av godkjente leger og arbeidsgiver kan bare nytte dykker og personell på undervannsfarkost som har gyldig helseerklæring. Yrkesdykkere skal gjennomføre årlige periodiske helseundersøkelser.

Hensikten med helseundersøkelsen er å sikre at det ikke foreligger tilstander som kan føre til fare for egen eller andres sikkerhet ved yrkesdykking. Undersøkelsen vurderer også helsemessige hensyn som må tas for å unngå en forverring av eventuelt tilstedeværende sykdommer eller lyter.

Det kan utstedes både attest på innaskjærs yrkesdykking og på offshoredykking.

Undersøkelsen omfatter følgende:

• Gjennomgang av egenerklæring og sykehistorie
• Høyde/vekt/BMI
• Røntgen av lungene (dersom ikke utført tidligere)
• Spirometri
• Blodtrykk
• EKG (første gang og deretter hvert 5. år etter 40 år)
• Arbeidsbelastningstest
• Nevrologisk undersøkelse
• Øre- og trommehinneundersøkelse
• Syn og hørsel
• Tannhelse
• Blodprøver 
• Urinprøve

Det kan bli nødvendig med videre utredning/undersøkelser dersom legen er i tvil om helseattest kan utstedes.

Når du kommer til helseundersøkelse for yrkesdykkerattest, er det, for mest effektiv saksgang, ønskelig at du har med deg følgende:

  • Epikrise/kopi av journal hvis du har vært til behandling eller innlagt ved sykehus nylig.

  • Legitimasjon (pass, førerkort)

  • Kopi av forrige helseerklæring om du har dette.

  • Ved større synsproblemer er det ønskelig med brilleseddel fra optiker. Du må huske å ha med deg briller dersom du bruker dette.

Undersøkelsen tar vanligvis 40-60 minutter.

Pris for undersøkelse og vurdering: 2500,-

 

©2017 BY SJØMANNS- OG PETROLEUMSLEGE DANIEL DYDLAND.

This site was designed with the
.com
website builder. Create your website today.
Start Now