top of page
DALL·E 2024-02-27 20.33.19 - A serene depiction of an oil platform in the North Sea, place

(Petroleumsattest)

OFFSHOREATTEST

Alle som oppholder seg på innretninger i petroleumsvirksomheten på den norske kontinentalsokkel skal til enhver tid kunne legge frem gyldig helseerklæring. 

Fra 1. januar 2014 kan helseerklæringer for petroleumsarbeidere (offshore) bare utstedes av spesielt godkjente leger kalt petroleumsleger. En petroleumslege skal ha kunnskap om relevant norsk regelverk og kjenne til forhold på innretninger til havs.

Helseerklæring for offshorearbeidere utstedes etter omfattende helseundersøkelse. I hovedtrekk kan det nevnes at følgende undersøkelser gjennomføres:

 • Audiometri/hørselstest

 • Urinprøve

 • Blodtrykk

 • EKG på alle over 40 år hvis EKG ikke er tatt siste 5 år.

 • Høyde/vekt

 • Synstest (fjern-, nær- og fargesyn)

 • Vurdering av fysisk form

 • Full kroppsundersøkelse etter behov av blant annet øyne, øre, tannstatus, svelg, hals, hjerte, lunger, mage, rygg, armer, ben, hud og nerveundersøkelse.

Ytterligere undersøkelser utføres etter behov ved tvil om oppfylte helsekrav.

Når du kommer til helseundersøkelse for offshoreattest, er det, for mest effektiv saksgang, ønskelig at du har med deg følgende:

 • Epikrise/kopi av journal hvis du har vært til behandling eller innlagt ved sykehus nylig.

 • Legitimasjon (pass, førerkort)

 • Kopi av forrige helseerklæring om du har dette.

 • Ved større synsproblemer er det ønskelig med brilleseddel fra optiker. Du må huske å ha med deg briller dersom du bruker dette.

Før du kommer til time er det ønskelig at du skriver ut følgende dokument og fyller ut. Ta denne med til helseundersøkelsen. Dette er en egenerklæring om din egen helse.

Undersøkelsen tar vanligvis totalt omtrent 30-40 minutter.

En offshoreattest kan maksimalt utstedes for 2 år av gangen.

Dersom petroleumslegen er i tvil om det kan utstedes helseerklæring, kan det bli nødvendig med videre utredning og eventuelt innhenting av journal fra fastlege/sykehus.

Klikk her for mer informasjon om helsekravene for arbeid offshore.

Pris for undersøkelse og vurdering: 1980,-

Om man ikke møter til oppsatt time, belastes full pris. Avbestilling senest 24 timer før oppsatt time.

bottom of page