PRISER

Sjømannsattest inkludert alle undersøkelser 1800,- (hastetime 0-1 dager 2100,-)

Offshoreattest/petroleumsattest inkludert alle undersøkelser 1600,- (hastetime 0-1 dager 1900,-)

Kombinert sjømanns- og offshoreattest samtidig 2500,- (hastetime 0-1 dager 2800,-)