top of page
DALL·E 2024-02-27 20.22.08 - A tanker sh

SJØMANNSATTEST

Enhver som skal tiltre tjeneste eller som tjenestegjør på norske skip, fiske- eller fangstfartøy og flyttbare innretninger, som kommer inn under Skipsarbeidslovens virkeområde (20.08.13) skal ha godkjent helseerklæring. Fra 10.11.2013 skal alle sjømannsattester leveres elektronisk i Altinn. Det vil her være mulig for sjømannslegen å ha oversikt over tidligere kjennelser.

Helseerklæring for sjømenn utstedes etter omfattende helseundersøkelse. I hovedtrekk kan det nevnes at følgende undersøkelser gjennomføres:

  • Audiometri/hørselstest

  • Urinprøve

  • Blodtrykk

  • Høyde/vekt

  • Synstest (fjern-, nær- og fargesyn)

  • Vurdering av fysisk form

  • Full kroppsundersøkelse etter behov av blant annet øyne, øre, tannstatus, svelg, hals, hjerte, lunger, mage, rygg, armer, ben, hud og nerveundersøkelse.

Ytterligere undersøkelser utføres etter behov ved tvil om oppfylte helsekrav.

Når du kommer til helseundersøkelse for sjømannsattest, er det, for mest effektiv saksgang, ønskelig at du har med deg følgende:

  • Epikrise/kopi av journal hvis du har vært til behandling eller innlagt ved sykehus nylig.

  • Legitimasjon (pass, førerkort)

  • Ved større synsproblemer er det ønskelig med brilleseddel fra optiker. Du må huske å ha med deg briller dersom du bruker dette.

Før du kommer til time er det ønskelig at du skriver ut følgende dokument og selv fyller ut de første tre sidene. Ta denne med til helseundersøkelsen. Dette er en egenerklæring om din egen helse.

Undersøkelsen tar vanligvis totalt omtrent 30-40 minutter.

En sjømannsattest kan maksimalt utstedes for 2 år av gangen.

Dersom sjømannslegen er i tvil om det kan utstedes helseerklæring, kan det bli nødvendig med videre utredning og eventuelt innhenting av journal fra fastlege/sykehus.

Klikk her for mer informasjon om helsekravene for sjømenn.

Pris for undersøkelse og vurdering: 1980,-

Om man ikke møter til oppsatt time, belastes full pris. Avbestilling må gjøres minst 24 timer i forkant.

bottom of page